مرکز نگهداری سالمندان یاس های سپید
افتتاح مرکز نگهداری سالمندان در شیراز
در چهارمین روز دهه مبارک فجر در شیراز

افتتاح مرکز نگهداری سالمندان در شیراز

مرکز نگهداری سالمندان یاس های سپید به مساحت ۱۵۰۰ متر با ظرفیت ۶۰ نفر در چهارمین روز دهه مبارک فجر در شیراز افتتاح شد./عکس:رضا قادری