مزاحمت مشاغل
مزاحمت مشاغل را به کمسیون بند ۲۰ شهرداری اطلاع دهید

مزاحمت مشاغل را به کمسیون بند ۲۰ شهرداری اطلاع دهید

رسیدگی به مزاحمت‌های ناشی از فعالیت مشاغل یا آلایندگی حاصل از آن که به هر نحو آرامش شهروندان و سلامت جسم و روان آنان را مختل کند در صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ شهرداری‌ها است. به گزارش اول فارس ، مأموران شهرداری با مشاهده یک پدیده یا شغل آلاینده ضمن اخطار کتبی به مالک محل، پرونده