مزدا معطری
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان منصوب شد
با صدور حکمی از سوی دکتر طهرانچی؛

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان منصوب شد

به گزارش اول فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمد مهدی طهرانچی طی حکمی دکتر مزدا معطری را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: برادر گرامی جناب آقای دکتر مزدا معطری با اهدای سلام و تحیات بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه