مسئول میراث فرهنگی شهرستان فسا
فسا با جاذبه های متنوع گردشگری آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی
مسئول میراث فرهنگی شهرستان فسا گفت:

فسا با جاذبه های متنوع گردشگری آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی

مسئول میراث فرهنگی شهرستان فسا گفت:جاذبه های طبیعی و گردشگری شهرستان فسا آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی در ایام نوروز هستند از جمله آنها باغ کدیوری شهرستان فسا به عنوان اولین باغ ملی کشور که در سال ۱۳۰۵ خورشیدی ساخته شده پذیرای مسافران نوروزی است. حسین رضا زاده  اظهار داشت: منطقه جنگلی حفاظت شده میان