مسابقات اسکی جهانی سوئد
حضور دختر اسکی‌باز شیرازی در رقابت‌های جهانی
مسابقات اسکی جهانی سوئد

حضور دختر اسکی‌باز شیرازی در رقابت‌های جهانی

فروغ عباسی‌ ورزشکار شیرازی رشته اسکی در مرحله نهایی مسابقات اسکی جهانی سوئد حاضر خواهد بود.به گزارش اول فارس، فروغ عباسی که به عنوان تنها دختر ایرانی در دو دوره المپیک زمستانی شرکت داشته، با تصمیم کمیته فنی مسابقات جهانی اسکی و به همراه سه بانوی اسکی‌باز ایران در مرحله نهایی حاضر خواهد بود. با