مسابقه زیبایی
مسابقه زیبایی دخترِ تاتار+تصاویر

مسابقه زیبایی دخترِ تاتار+تصاویر

عزیلا آیوپوا به عنوان دختر برگزیده سال ۲۰۱۹ در تاتارستان معرفی شد. مسابقه زیبایی دختر تاتار در سال ۲۰۱۹ با حضور دخترانی از سراسر تاتارستان برگزار شد.در این دوره از رقابت ها ۱۲ دختر از شهرهای مختلف جمهوری تاتارستان شرکت کردند.هیئت داوران در مرحله نهایی پس از گذراندن از آزمون، رقص و آوازخوانی و معرفی