مسمومیت دانش آموزان در استخر
ماجرای مسمومیت ۱۵ دانش آموز دختر شیرازی در یک استخر‌

ماجرای مسمومیت ۱۵ دانش آموز دختر شیرازی در یک استخر‌

در پی مسمویت تعدادی از دانش آموزان در یکی از استخر‌های خصوصی شهر شیراز، پس از شکایت اولیاء وخانواده های افراد مصدوم ، پرونده قضایی در این خصوص  تشکیل و مسئولین استخر به دادسرای شیراز  فراخوانده می‌شوند. به گزارش اول فارس ، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در خصوص  این اتفاق  گفت: پس