مسکن رایگان
شرایط جدید واگذاری زمین و مسکن رایگان به خانوار های دارای فرزند

شرایط جدید واگذاری زمین و مسکن رایگان به خانوار های دارای فرزند

زمین رایگان با شرایط جدید واگذار می شود زمین و مسکن رایگان به خانوارهای دارای فرزند ۳قلو و چندقلو اختصاص می‌یابد. قانون جوانی جمعیت یکی از طرح‌هایی است که دولت سیزدهم از آغاز به کار خود آن را دنبال کرده و در جهت تحقق آن نیز طرح‌هایی تشویقی در نظر گرفته است. واگذاری زمین رایگان