مسکن ملی پردیس
فراخوان واریز قسط دوم طرح ملی مسکن پردیس

فراخوان واریز قسط دوم طرح ملی مسکن پردیس

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: با توجه به پیشرفت خوب پروژه های طرح ملی مسکن، متقاضیان آماده واریز قسط دوم ۴۰ میلیون تومانی باشند. به گزارش اول فارس ، مهدی هدایت در این خصوص اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه های طرح ملی مسکن در شهر پردیس از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و پیش پرداخت