مشاور فرهنگی شورای اسلامی استان فارس
بزرگترین پیاده روی همگانی در شیراز برگزار می شود
تابستان امسال در صدرا

بزرگترین پیاده روی همگانی در شیراز برگزار می شود

در تابستان امسال برای اولین بار بزرگترین پیاده روی همگانی را در شهر صدرا با پوشش خبری انجام خواهیم داد و همچنین در اوایل مردادماه بزرگترین پیاده روی خانوادگی با استفاده از تمام ظرفیتها و پوشش خبری رسانه تصویری ملی درکلان شهر شیراز صورت می گیرد