مشترکین تلفن ثابت
فعال شدن خدمات ریز هزینه‌های قبض تلفن ثابت

فعال شدن خدمات ریز هزینه‌های قبض تلفن ثابت

صفحه اینستاگرامی شرکت مخابرات ایران با انتشار پستی از سامانه مشاهده ریز هزینه‌های قبض تلفن ثابت خبر داد. به گزارش اول فارس، صفحه اینستاگرامی شرکت مخابرات ایران با انتشار پستی تاکید کرد؛ تمامی مشترکین تلفن ثابت با مراجعه به سامانه مخابرات من و ثبت نام در آن می‌توانند از خدمات غیر حضوری نظیر مشاهده ریز هزینه‌های