مشکل
مشکل کجاست و چرا «درِ سیاست همچنان بر همان پاشنه می‌گردد»؟

مشکل کجاست و چرا «درِ سیاست همچنان بر همان پاشنه می‌گردد»؟

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه اعتمادنوشت: مشکل کجاست و چرا «درِ سیاست همچنان بر همان پاشنه می‌گردد»؟ «عضو مجمع تشخیص مصلحت: تحلیل برخی از بازجویی‌های حوادث اخیر نشان می‌دهد که جهان جدیدی که نسبتی با جهان پیشین ندارد برای جوانان شکل گرفته است… کاهلی دستگاه‌های فرهنگی قابل کتمان نیست اما سرعت احاطه