مشیریه
تصاویر | عملیات دستگیری شرور مشیریه توسط تکاورهای پلیس

تصاویر | عملیات دستگیری شرور مشیریه توسط تکاورهای پلیس

در پی شرارت‌های چند وقت اخیر یکی از اراذل و اوباش سطح یک پایتخت که موجب رعب و وحشت اهالی و شهروندان ساکن در محله مشیریه تهران گردیده بود ٬ مأموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ شب گذشته مخفیگاه این شرور سابقه دار که به یکی از استان‌های غربی کشور گریخته بود شناسایی و در