مصاف
“مصاف ” اسلحه مرگبار و تهاجمی ساخت ایران+تصاویر

“مصاف ” اسلحه مرگبار و تهاجمی ساخت ایران+تصاویر

به گزارش اول فارس، سلاح های انفرادی به نوعی یکی از قدیمی ترین انواع سلاح های گرم است که توسط بشر اختراع شده و در حدود یک قرن اخیر نیز با تحولات و پیشرفت های بسیار زیادی رو به رو بوده است. سلاح هجومی به عنوان تعریفی که برای نسل جدیدی از سلاح های انفرادی