معاونت سیاسی
۱۶ خرداد آخرین مهلت پذیرش استعفای داوطلبان انتخابات مجلس است
رئیس ستاد انتخابات استان فارس  گفت:

۱۶ خرداد آخرین مهلت پذیرش استعفای داوطلبان انتخابات مجلس است

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و رئیس ستاد انتخابات استان فارس  گفت: روز پنجشنبه ۱۶ خردادماه جاری آخرین مهلت پذیرش استعفای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی است.