معاون امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون
تاکید معاون امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون بر پاسخگویی دقیق به مشتریان

تاکید معاون امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون بر پاسخگویی دقیق به مشتریان

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سعید معادی در نشست هم اندیشی که به منظور تشریح ابعاد مختلف قانون چک و فرآیندهای اجرایی آن در بانک توسعه تعاون برگزار شد، گفت: با توجه به فراهم سازی زیرساختهای فنی و ابزارهای دسترسی به ثبت صدور، تائید و انتقال چک در سامانه های مدرن بانک توسعه تعاون، هم اینک پاسخگویی به سوالات