معاون سیاسی استاندار فارس
معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس منصوب شد

معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس منصوب شد

استاندار فارس در حکمی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس را منصوب کرد. دکتر ایمانیه استاندار فارس، در حکمی دکتر اسماعیل قزل سفلی را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس منصوب نمود. دکتر اسماعیل قزل سفلی متولد ۱۳۵۷ دانش آموخته مقطع دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است.