مقررات اداری
ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰

ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰

استخدام|آزمون استخدامی: به گزارش اول فارس ، طبق آخرین اخبار قرار است ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ از ۲۳ اردیبهشت ماه لغایت ۳۱ اردیبهشت انجام شود. کلیه متقاضیانی که مایل به استخدام در آموزش و پرورش هستند باید در تاریخ مذکور با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org