مناطق پر خطر شهر شیراز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • وضعیت آلودگی مناطق شهر شیراز به کرونا بر مبنای تردد بیماران آلوده

    وضعیت آلودگی مناطق شهر شیراز به کرونا بر مبنای تردد بیماران آلوده

     اول فارس : امروزه زندگی همه ما تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفته است و برای اتخاذ تصمیمات درست در این هنگام لازم است تا علاوه بر دریافت آموزش‌های درست، بتوانیم اطلاعاتی نیز از شرایط بیماری در سطح شهر و محلات داشته باشیم. برای اینکه تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد داشته باشیم با تحلیل داده‌های متعدد و با حفظ […]