منتخب مردم شیراز وزرقان - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • درخواست منتخب مردم از بخش خصوصی برای رفع چالش بزرگ شیراز

    منتخب مردم شیراز وزرقان در مجلس یازدهم گفت: سرمایه گذاران برای انتقال آب سد تنگ سرخ و شش پیر به شیراز آماده سرمایه گذاری هستند اما مسئولان نیز باید نگاه مثبت خود را در این راستا تبدیل به یک مدل اجرایی کنند. به گزارش  اول فارس ، ابراهیم عزیزی در نشست مشترک با سرمایه گذاران […]