مهردادکرت
تصاویری از قلعه باستانی- ایرانی مهرداد کرت در ترکمنستان

تصاویری از قلعه باستانی- ایرانی مهرداد کرت در ترکمنستان

نِسا (مهردادگرد، مهردادکرت) از شهرهای باستانی ایران در خراسان بود. این شهر که یکی از شهرهای مهم اشکانیان بوده و در واقع پایگاه خاندان پارت محسوب می‌شود، نسا در فاصله بین شهر عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان و شهرستان درگز در استان خراسان قرار دارد. در متون تاریخی پس از اسلام نیز، پیوسته از نسا به عنوان یکی از شهرهای مهم خراسان یاد شده‌است. امروزه این شهر در محدوده کشور کنونی ترکمنستان