مهستان
نام جدید این شهر ایران ” مهستان ”  است

نام جدید این شهر ایران ” مهستان ” است

معاون اول رئیس‌جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر نام «شهر جدید هشتگرد» به «مهستان» را ابلاغ کرد. به گزارش اول فارس ،‌ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر نام شهر جدید هشتگرد در بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز به مهستان را ابلاغ کرد تغییر نام