مو زائد
۶ عاملی که باعث افزایش مو زائد بر روی صورت شما می شود

۶ عاملی که باعث افزایش مو زائد بر روی صورت شما می شود

صورت اغلب زنان از موهای نازکی پوشیده شده، اما بعضی زنان ممکن است متوجه رویش موهای ضخیم تر و تیره تری روی صورت خود شوند.به این حالت پُرمویی یا هیرسوتیسم (Hirsutism) گفته می شود و زنانی که به آن دچارند موهای ضخیم تر و بیشتری روی صورت و بدن خود دارند. گرچه راه های متعددی