مکمل بنزین
فروش مکمل بنزین در جایگاه‌های سوخت استان فارس ممنوع شد

فروش مکمل بنزین در جایگاه‌های سوخت استان فارس ممنوع شد

معاون شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس از ممنوعیت فروش مکمل‌های بنزین در جایگاه‌های سوخت این استان خبر داد و اعلام کرد: استفاده از انواع افزودنی‌ها به شکل‌های محلول و قرص تحت عنوان مکمل سوخت علاوه بر عدم تاثیر مثبت بر روی کیفیت فراورده آثار منفی زیست محیطی نیز به همراه دارد. به گزارش