مک
آیا کامپیوتر مک شما به آنتی ویروس نیاز دارد؟

آیا کامپیوتر مک شما به آنتی ویروس نیاز دارد؟

بر اساس یک باور قدیمی در دنیای فناوری بدافزارها قدرت نفوذ به کامپیوترهای مک را ندارد، فرضیه ای که البته بویی از حقیقت نبرده است. همین چند ماه قبل موسسه Intego از چند آسیب پذیری مخصوص macOS پرده برداشت و قبلا هم بدافزارهایی به آن رخنه کرده بودند. مک‌او‌اس به صورت پیش فرض قابلیت های امنیتی قدرتمندی