میانمار
ملکه زیبایی پیشین میانمار به شورشیان پیوست+تصاویر

ملکه زیبایی پیشین میانمار به شورشیان پیوست+تصاویر

ملکه زیبایی پیشین میانمار علیه حکومت نظامیان در کشورش سلاح به دست گرفته است تا انتقام کودتای اول فوریه را بگیرد. هتار هتت هتت ۳۲ ساله به یک گروه از شورشیان پیوسته است و عکس‌هایی از خود را با تفنگ جنگی بر دوش، منتشر کرده است.