میدان گازی
جزئیات کشف میدان عظیم گازی در جنوب استان فارس

جزئیات کشف میدان عظیم گازی در جنوب استان فارس

معاون شرکت نفت از کشف میدان عظیم گازی در فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب شیراز، ۶۰ کیلومتری شمال عسلویه و ۲۵ کیلومتری جنوب باختری شهرستان خنج خبر داد. به گزارش اول فارس،  رضا دهقان معاون شرکت نفت با اشاره به کشف میدان گاز در جنوب استان فارس اظهار کرد:در مرداد ماه ۱۳۹۸ کشف میدان گازی ارم توسط
یک میدان عظیم گازی در جنوب استان فارس کشف شد

یک میدان عظیم گازی در جنوب استان فارس کشف شد

یک میدان عظیم گازی در مناطق خشکی جنوب ایران کشف شد.به گزارش اول فارس ، یک میدان عظیم گازی در مناطق خشکی در جنوب استان فارس کشف شد. براساس این گزارش، این میدان گازی در عمق ۳۹۰۰ متری زمین کشف شده و حجم آن به اندازه ۱۶ سال مصرف گاز در تهران است. سید صالح