میزان ترس
تست ساده روانشناسی برای تشخصی اینکه : آیا شما ترسو هستید؟ چرا می ترسید ؟

تست ساده روانشناسی برای تشخصی اینکه : آیا شما ترسو هستید؟ چرا می ترسید ؟

به گزارش گروه خانواده و سرگرمی اول فارس ، «ترس» از دیدگاه روانشناسان نوعی حس طبیعی است که حالتی ناخوشایند دارد، اما این حس ناخودآگاه در درون تمامی انسان‌ها به مرور زمان شکل می‌گیرد و فرد با آن کم کم ارتباط برقرار می‌کند. ترس از سازوکارهای بقا است و معمولاً در پاسخ به یک محرک منفی