ناآرامی های 96
التماس قاتل “مریم فرجی متهم ناآرامیهای دی ماه ۹۶ ” در دادگاه به پای پدر و مادر مقتول
اولین تصویر رسمی از قاتل عاشق

التماس قاتل “مریم فرجی متهم ناآرامیهای دی ماه ۹۶ ” در دادگاه به پای پدر و مادر مقتول

مجید 30 ساله که طی رابطه عاطفی با مریم 33 ساله عاشق او شده بود، بعد از شنیدن جواب رد از مریم او را کشت و بعد از ده روز به جنایت اعتراف کرد؛ هفته گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری البرز برگزار و متهم محاکمه شد.