ناتوانی دولت
حسین الله‌کرم: ناکارآمدی دولت روحانی تعمدی است

حسین الله‌کرم: ناکارآمدی دولت روحانی تعمدی است

رییس شورای هماهنگی حزب‌الله گفت: شور و انرژی احزاب به شور و انرژی توده مردم ارتباط دارد. از آنجا که مردم متاثر از سه عنصر تحریم، ناکارآمدی دولت و تاثیر کرونا در اقتصاد هستند، عدم تحول و تداوم وضعیت موجود، همچنان کاهش شور و انزوای مردم و بالطبع احزاب خواهیم بود. رویداد ۲۴: رییس شورای