نان کامل
لواش بدترین نان /منشا آرد قاچاق و  فرار نانوایان ماهر

لواش بدترین نان /منشا آرد قاچاق و فرار نانوایان ماهر

محمدرضا خواجه با تاکید بر اینکه گروهی از نانوایان کشور هنوز تمایل دارند طبق اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کنند، افزود: این دسته برای تحقق اصلاحات در نان‌های سنتی و حذف ضایعات ۳۰ درصدی نان، خواهان خروج از چتر حمایتی دولت بوده تا مردم بتوانند نان خود را با آرد آزاد انتخابی تولید کنند که