نحوه افتتاح حساب وکالتی
برای خرید خودرو از ایران خودرو ، سایپا و بورس: افتتاح حساب وکالتی  چگونه است؟

برای خرید خودرو از ایران خودرو ، سایپا و بورس: افتتاح حساب وکالتی چگونه است؟

حساب وکالتی راهکاری است برای این که وجه مورد نیاز برای خریدها، مستقیماً از حساب بانکی شما برداشت شود. براساس توافقات به عمل آمده قرار است متقاضیان شرکت در طرح های فروش ایران خودرو و سایپا پیش از ثبت نام حساب وکالتی داشته و مبلغ خودروها را در حساب خود واریز نمایند تا امکان ثبت