نحوه انتخاب عینک
چگونه عینک مناسب صورت را انتخاب کنیم

چگونه عینک مناسب صورت را انتخاب کنیم

اول فارس| انتخاب عینک:  به طور کلی، فریمی که برای فرد انتخاب می‌شود بایستی دارای خطوطی باشد که آن دسته از سطوح صورت را که از حالت ایده آل فاصله دارد را تعدیل نماید. هفت شکل و تیپ صورت ۱. بیضی: نوع ایده آل شکل صورت به شمار می‌رود. ۲. مستطیلی: از حالت طبیعی باریک‌تر و درازتر