نحوه درست رفتار با کودک
فعالیت های مناسبی که با کودک خود (یک تا سه سالگی) باید انجام دهید

فعالیت های مناسبی که با کودک خود (یک تا سه سالگی) باید انجام دهید

رفتار با کودک دو ساله (یک تا سه سالگی) نیازمند آگاهی از رشد و نیازهای کودک است. برای افزایش توانایی کودکمان در درک مواردی همچون امنیت، عشق و … بایستی او را در فعالیت‌هایی مانند خرید، آشنایی با موسیقی و خواندن کتاب شرکت داد. رفتار با کودک دو ساله دارای اهمیت بسیار است چرا که