نرخ نان
واکنش هوشمندسازی به افزایش نرخ نان !

واکنش هوشمندسازی به افزایش نرخ نان !

سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و‌ نان گفت: دولت اخیرا در ابلاغیه‌‌ای اختیارات مهمی را در خصوص مدیریت زنجیره آرد و گندم به استان‌ها داده است. محمد جلال، سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت: دولت اخیرا در ابلاغیه‌ای اختیارات مهمی را در خصوص مدیریت زنجیره آرد و گندم به استان‌ها داده است. او