نردبان
ببینید| نردبان تاشو که باورتان نمی شود !

ببینید| نردبان تاشو که باورتان نمی شود !

این روزها دنیا شاهد تولید لوازم عجیب و غریبی است. در این گزارش فیلم یک نردبان تاشو و بسیار سبک را می بنید که شاید روزی هم بفکرتان نمی رسید. لینک دوم جهت مشاهده