نسخه اندروید
سامانه نوبت دهی اینترنتی دفاتر پیشخوان دولت راه اندازی شد

سامانه نوبت دهی اینترنتی دفاتر پیشخوان دولت راه اندازی شد

به گزارش گروه اجتماعی اول فارس ، سامانه دریافت نوبت آنلاین دفاتر پیشخوان دولت به نشانی nobat.epishkhan.ir در راستای افزایش خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی راه اندازی شد.  با توجه به تاکید ستاد ملی کرونا در خصوص فاصله گذاری اجتماعی و با هدف مدیریت صف در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و تعیین موقعیت