نشانه های افراد باهوش
 نشانه های افراد باهوش و تشخیص میزان IQ اشخاص+۱۰ ویژگی رفتاری آدم‌های باهوش

 نشانه های افراد باهوش و تشخیص میزان IQ اشخاص+۱۰ ویژگی رفتاری آدم‌های باهوش

 دانستن نشانه های افراد باهوش برای شناخت آن ها می تواند کاربرد داشته باشد. اگرچه ضریب هوشی را با معیارهای علمی مانند تست ها می سنجند اما افراد باهوش در رفتار نیز با دیگران تفاوت هایی دارند. قدرت یادگیری سریع، علاقه به آموزش مهارت های جدید، ارتباطات موثر با دیگران و … از نمونه رفتارهای