نشانه های دروغ گفتن
۱۱ نشانه دروغ گفتن که به راحتی از روی چهره و رفتار فرد می توانید تشخیص دهید

۱۱ نشانه دروغ گفتن که به راحتی از روی چهره و رفتار فرد می توانید تشخیص دهید

آیا می دانستید روی حرکات چهره و رفتار فرد به دروغ گفتن او پی برد؟ دکتر لیلیان گلس، روان تحلیل‌گر و متخصص زبان بدن است. او که در زمینه شناسایی افراد دروغ‌گو با FBI همکاری می‌کند در کتاب خود به نام ” زبان بدن دروغ‌گوها” می‌نویسد: برای فهمیدن این که کسی دروغ ‌می‌گوید اول از