نشانه های شوهر بی مسئولیت
با این نشانه ها شوهر بی مسئولیت را بشناسیم

با این نشانه ها شوهر بی مسئولیت را بشناسیم

نحوه برخورد با مردان بی مسئولیت آن هم زمانی که این مرد همسر شماست و باید نقش همسری و پدری داشته باشد، با دشواری‌های زیادی همراه می‌باشد. بی مسئولیتی و خونسردی مردان کل اعضای خانواده را با مشکل مواجه می‌کند؛ چرا که مرد به خصوص در جایگاه پدر، نماد قدرت و تکیه گاه برای سایر