نشستن
به این دلایل هنگام نشستن پاهایتان را روی هم نیندازید

به این دلایل هنگام نشستن پاهایتان را روی هم نیندازید

دوست دارید وقتی در محل کارتان هستید چگونه بنشینید؟ پشت میز شام چطور؟ و یا حتی در اتوبوس؟ بسیاری از افراد با حالت نشستن با یک پا روی پای دیگر راحت‌تر هستند. مطمئناً، ممکن است گاهی اوقات پا در این حالت بی حس شود، اما در کل راحت تر به نظر می رسد. پا روی