نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سرنوشت انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس چه می شود؟

سرنوشت انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس چه می شود؟

اعضای ششمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس مشخص شدند. این خبری بود که انتشار آن در تاریخ ۳ تیرماه سالجاری باعث شد برخی معترضین به فرآیند برگزاری انتخابات ششمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با تشکیک در فرآیند برگزاری و تاکید بر مواردی نتایج انتخابات
اعضای ششمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس انتخاب شدند+اسامی

اعضای ششمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس انتخاب شدند+اسامی

اعضای ششمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با برگزاری انتخابات مشخص شدند. به گزارش اول فارس ، رییس کمیته اجرایی انتخابات ششمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در این زمینه گفت: هفت عضو ائتلاف همدلی و تحول، کاندیدای این دوره از انتخابات نظام مهندسی کشاورزی