نقره جات
چند ترکیب عالی ، سریع و اثربخش برای تمیز کردن وسایل نقره‌ ای

چند ترکیب عالی ، سریع و اثربخش برای تمیز کردن وسایل نقره‌ ای

نقره فلزی ضد باکتری است و میکروب ها که در مجاورت هوا قرار دارند با نشستن روی نقره اکسید می شوند و باعث لکه دار شدن شی نقره براق می شوند که البته آن لکه ها به آسانی با استفاده مداوم و لمس کردن شی نقره قابل پاک شدن است. یکی از معضلاتی که خانم