نمایشگاه انگور
آئین برداشت ونمایشگاه  انگور در شهرستان کوار برگزار می شود +زمان مکان

آئین برداشت ونمایشگاه انگور در شهرستان کوار برگزار می شود +زمان مکان

به گزارش اول فارس ، آیین برداشت انگور شهرستان کوار با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، فرمانداران ،بخشداران استان فارس ،مدیران و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها و ادارات تابعه ، روسای ادارات مختلف، کارخانه داران ،سرمایه گذاران ،کشاورزان وباغداران سه شنبه ۲۶ شهریور افتتاح می گردد. بر اساس این