نمایشگاه های بین المللی شیراز
آغاز بکار نمایشگاه چهار روزه صنعت ساختمان در محل نمایشگاه بین المللی شیراز

آغاز بکار نمایشگاه چهار روزه صنعت ساختمان در محل نمایشگاه بین المللی شیراز

مدیر عامل نمایشگاه های فارس گفت: بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان فارس، از ۷ تیر در شیراز آغاز به کار می کند. و در چهار روز در محل نمایشگاه های بین المللی فارس مستقر خواهد بود. به گزارش اول فارس، محسن نهاوندی، امروز در جمع خبرنگاران گفت: بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان فارس،