نماینده سبزوار
تایید تخلف و سیلی زدن نماینده سبزوار به حامد اکبری توسط رئیس پلیس راهور تهران

تایید تخلف و سیلی زدن نماینده سبزوار به حامد اکبری توسط رئیس پلیس راهور تهران

رئیس پلیس راهور تهران: جلوگیری از تردد خودروی نماینده مجلس کاملاً قانونی بود تسنیم: رئیس پلیس راهور تهران گفت: کار سرباز ما کاملاً درست و برگرفته از قانون بود و سرباز نباید به خودرویی که فاقد مجوز بود اجازه تردد در خط ویژه می‌داد.  سردار محمدحسین حمیدی درباره اخبار و فیلم منتشرشده مبنی بر سیلی
چرا عنابستانی از خط ویژه ‌رفت و به حامد اکبری چک زد ؟

چرا عنابستانی از خط ویژه ‌رفت و به حامد اکبری چک زد ؟

ایسنا: صورتش یخ‌ زده و سرخ است. ریش و سبیلش تازه درآمده؛ همین‌قدر کم سن و سال. ماسکش را داده روی چانه‌اش که صدایش شنیده شود. پریشان به دوربین نگاه می‌کند: «حامد اکبری هستم. سر دروازه‌دولت شیفتم. این راننده ماشین اومده بدون مجوز تردد خط ویژه به من گفته ل…ی منم جوابشو دادم بهش گفتم