نمایندگان شیراز
رئیس دوره‌ای مجمع نمایندگان شیراز و زرقان انتخاب شد

رئیس دوره‌ای مجمع نمایندگان شیراز و زرقان انتخاب شد

مجمع نمایندگان شیراز و زرقان طی بیانیه‌ای با اعلام ریاست دوره‌ای جعفر قادری در این مجمع، تصریح کرد: باید تمامی جهت‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی در شیراز در راستای شأن و نام سومین‌ حرم اهل بیت (ع) باشد. به گزارش اول فارس از شیراز، مجمع نمایندگان شیراز و زرقان طی بیانیه‌ای با اعلام ریاست دوره‌ای جعفر