نمایندگی بیمه سلامت فارس
لیست مشخصات و آدرس نمایندگی های بیمه سلامت در استان فارس

لیست مشخصات و آدرس نمایندگی های بیمه سلامت در استان فارس

لیست مشخصات و آدرس نمایندگی ها ی ارائه کننده  کلیه خدمات دفترچه ای صندوق های مختلف بیمه سلامت ردیف شماره نمایندگی نام و نام خانوادگی شهرستان آدرس کدپستی تلفن فکس ۱ ۱۴۱۲ مصطفی فتحی نسروانی داراب خیابان شهید مدرس(برق)-  ۷۴۸۱۷۴۳۳۹۶ ۵۳۵۲۲۲۲۳   ۲ ۱۴۱۳ سیده هانیه حسینی مهر بلوار فرهنگ -روبروی بانک ملی -کوچه گلزار ۷۴۴۵۱۱۶۷۷۱