نوبت دهی اینترنتی دفاتر پیشخوان
سامانه نوبت دهی اینترنتی دفاتر پیشخوان دولت راه اندازی شد

سامانه نوبت دهی اینترنتی دفاتر پیشخوان دولت راه اندازی شد

به گزارش گروه اجتماعی اول فارس ، سامانه دریافت نوبت آنلاین دفاتر پیشخوان دولت به نشانی nobat.epishkhan.ir در راستای افزایش خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی راه اندازی شد.  با توجه به تاکید ستاد ملی کرونا در خصوص فاصله گذاری اجتماعی و با هدف مدیریت صف در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و تعیین موقعیت