نوستالژی شیرازی ها
عکسی خاطره انگیز از خیابان قاآنی شیراز ۹۸ سال پیش

عکسی خاطره انگیز از خیابان قاآنی شیراز ۹۸ سال پیش

به گزارش اول فارس ، این عکس قدیمی و رنگی شده  از شهر شیراز مربوط به آخرین روزهای سخت و ساز بهبودستان نمازی شیراز است. بهبودستان نمازی در محله وصال شیرازی شیراز و در خیابان قاآنی شمالی،خیابان قاآنی شمالی شانزدهم واقع شده است. درمانگاه یا بهبودستان نمازی شیراز به همت مرحوم حاج محمد حسین نمازی در سال ۱۳۰۴ خورشیدی بنا نهاده شد